laerdal-havayolu-bebek

• 3 aylık bir bebek anatomisi özelliğinde (Dil, orofarenks, epiglottis,
larenks, ses telleri ve trakeanın gerçeğine uygun anatomiye
sahipdir.)
• Resutator-valf –maske ventilasyonu, sellick manevrası,ağız ve
burundan entübasyon, larengeal maske hava yoluna giriş ve
gerçeğe uygun simülasyon görülmektedir.)

ertuncozcan

care

paykel

sle ALT logo